Quản lý tem phù hiệu, định vị

Phần mềm quản lý, thống kê, theo dõi thu phí tem phù hiệu, định vị. Quản lý các thông tin về khách hàng, thông tin về phương tiện, thông tin về khoản phí đóng góp. Tình trạng quá hạn, nợ phí...

Thống kê, báo cáo theo ngày trả phí, ngày đặt mua giúp quản lý, nắm bắt tình hình vận hành của đơn vị .

 

101.png

Liên hệ dùng thử phần mềm
Captcha