Phần mềm quản lý khách hàng tiêu chuẩn RN.BASE

RN.BASE- Giải pháp hỗ trợ tổng thể cho các nhu cầu về quản lý thông tin khách hàng; phân công, theo dõi, báo cáo, quá trình chăm sóc của nhân viên kinh doanh; quản lý thu chi, lương thưởng, quản lý tài liệu,... Chi phí tối thiểu, hiệu quả tối đa.

Phần mềm quản lý khách hàng tiêu chuẩn RN BASE

CRM Tốt, phần mềm quản lý quan hệ khách hàng chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giải pháp hỗ trợ tổng thể cho các nhu cầu về quản lý thông tin khách hàng; phân công, theo dõi, báo cáo, quá trình chăm sóc của nhân viên kinh doanh; quản lý thu chi, lương thưởng, quản lý tài liệu,... Chi phí tối thiểu, hiệu quả tối đa.

RN.BASE - CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH

RN.BASE- Giải pháp hỗ trợ tổng thể cho các nhu cầu về quản lý thông tin khách hàng; phân công, theo dõi, báo cáo, quá trình chăm sóc của nhân viên kinh doanh; quản lý thu chi, lương thưởng, quản lý tài liệu,... Chi phí tối thiểu, hiệu quả tối đa.

  • Quản lý khách hàng
  • Lập kế hoạch công việc
  • Quản lý cơ hội
  • Quản lý hệ thống
  • Thiết lập lịch hẹn
  • Quản lý thu chi
  • Quản lý hợp đồng
  • Quản lý lương - hoa hồng
  • Quản lý hệ thống
  • Báo cáo thống kê

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

blog-details

Đăng ký dùng thử phần mềm

Captcha