Phần mềm quản lý bất động sản RN.LAND

Phần mềm quản lý bất động sản công ty cổ phần công nghệ RNET Việt Nam RNET.LAND Hỗ trợ các doanh nghiệp trong kinh doanh và nghiệp vụ quản lý kinh doanh bất động sản. Giảm thiệu thời gian,nhân sự, đem lại hiệu quả tôi đa.

Phần mềm quản lý bất động sản

Phần mềm quản lý bất động sản công ty cổ phần công nghệ RNET Việt Nam RNET.LAND Hỗ trợ các doanh nghiệp trong kinh doanh và nghiệp vụ quản lý kinh doanh bất động sản. Giảm thiệu thời gian,nhân sự, đem lại hiệu quả tôi đa.

RN.LAND - CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH

Phần mềm quản lý bất động sản công ty cổ phần công nghệ RNET Việt Nam RNET.LAND Hỗ trợ các doanh nghiệp trong kinh doanh và nghiệp vụ quản lý kinh doanh bất động sản. Giảm thiệu thời gian,nhân sự, đem lại hiệu quả tôi đa.

 • 04 Non consectetur a erat nam at lectus urna duis?
  • Quản lý BĐS theo: Có phí, Không phí, Theo chuỗi, Khách quen..vv
  • Quản lý Khách hàng, Khách hàng tiềm năng
  • Quản lý công việc môi giới BĐS
  • Quản lý cơ hội BĐS giữa chủ nhà và khách
  • Phân quyền cho nhân viên sử dụng hệ thống

Lý do chọn phần mềm quản lý bất động sản của RNET Việt Nam

 • 01 Nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp đã triển khai thành công!
 • - Chỉ cần cài đặt một nơi, tất cả các nơi khác có thể truy xuất online

  - Hệ điều hành: Chạy trên nền tảng Microsoft Windows 2008, Microsoft Windows 2008 server

  - Webserver: Có khả năng tích hợp với các webserver Microsoft IIS 7

  - Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2008, MongoDB...

  - Về phía người dùng: Hỗ trợ trình duyệt web (browser) như Microsoft Edge, FireFox, Chrome, Netscape Navigator v.v.

  - Ngôn ngữ phát triển phần mềm: Asp.net MVC 6, Framework 4.5

 • - Hệ thống được thiết kế xây dựng theo các chuẩn công nghệ, đảm bảo khả năng nâng cấp, thay đổi và bổ sung thêm các thành phần khi cần thiết.

  - Tuân thủ các chuẩn công nghiệp: TCP/IP, HTTP, FTP, SSL, LDAP, XML...

 • - Giao diện người dùng hoàn toàn trên Web;

  - Ngôn ngữ giao diện: là tiếng Việt,

  - Sử dụng bảng mã chuẩn Quốc tế UNICODE để mã hoá và lưu trữ dữ liệu dạng văn bản.

 • - Hệ thống xử lý được các dạng dữ liệu thông dụng trên môi trường Web và các định dạng thường được sử dụng như HTML, XML, PostScript, PDF, MS Word, RTF, TeX, Plain text, GIF, JPG, FLV, SWF...

  - Dữ liệu trong hệ thống được phân loại một cách khoa học.

  - Hệ thống có khả năng tích hợp với các CSDL bên ngoài. Dữ liệu từ các CSDL bên ngoài có thể được khai thác, tìm kiếm, trình bày... dễ dàng trong hệ thống.

 • - Hệ thống có khả năng phần quyền và hạn chế mức độ truy cập cho các lớp người sử dụng khác nhau.

  - Cơ chế xác thực và phân quyền theo vai trò, quản trị người dùng

  - Cho phép định nghĩa các vai trò (roles) khác nhau và gán quyền cho các vai trò đó.

  - Phần mềm tương thích với các trình duyệt: Firefox, IE(7,8,9), Chrome,)

  Bảo mật:- Đã kiểm tra SQL injection, tối ưu hóa câu truy vấn.

  - Đã kiểm tra URL (chong tan cong qua url bang cach thay doi bien request)

  - Đã kiểm tra , phòng chống tấn công cookie.

  - Đã kiểm tra, phòng chống Cross Side Scripting.

  - Sử dụng bảng mã chuẩn Quốc tế UNICODE để mã hoá và lưu trữ dữ liệu dạng văn bản. Đối với văn bản tiếng Việt phải tuân thủ theo TCVN 6909 với bộ mã mặc định là dựng sẵn (Pre- compound)

 

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

blog-details

Đăng ký dùng thử phần mềm

Captcha