Quản lý báo cáo công việc

Quản lý báo cáo tình hình công việc, lịch hẹn kinh doanh, giúp quản lý nắm bắt tình hình vận hành của đơn vị. Giúp nhân viên chủ động bám sát nội dung, tiến độ công việc được giao.

102.png

Liên hệ dùng thử phần mềm
Captcha