Quản lý danh bạ khách hàng

 Phần mềm quản lý thông tin khách hàng trong hệ thông, bao gồm các thông tin chủ sở hữu, thông tin về phương tiện, địa chỉ. Với mỗi khách hàng có thể dễ dàng thêm thu phí tem phù hiệu, thu phí định vị . 

100.png

Liên hệ dùng thử phần mềm
Captcha