Sự phát triển công nghệ 4.0 đã đánh dấu nhiều chuyển biến trong xã hội cuộc sống ngày nay. Tâm lý khách hàng cũng được mô tả qua một mô hình mới thay vì AIDA.

Hiện nay, hàng loạt website sử dụng HTTPS đã gặp các rắc rối liên quan đến việc các nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn trên thế giới nâng cấp chuẩn bảo mật mới của SSL là giao thức TLS lên v1.2.

Khách hàng được coi là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy, phần mềm quản lý khách hàng là yếu tố quan trọng, cần thiết giúp bạn quản lý và chăm sóc khách hàng hiệu quả. Thông qua những tính năng thông minh, phần mềm quản ...

Quản lý chăm sóc khách hàng là bài toán không thể thiếu của mọi doanh nghiệp. Với mục tiêu giữ chân khách hàng cũ, thu hút thêm khách hàng mới việc quản lý thông tin và chăm sóc khách hàng sau bán là điều vô cùng quan trọng. Đặc biệt trong thời đại 4...