Giới thiệu chung

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay tiền công ty cổ phần công nghệ RNET Việt Nam RNET.CASH Hỗ trợ Các Chủ Cầm Đồ Quản Lý Lịch đóng tiền, trả bớt gốc, góp vốn, Quản lý Cửa hàng, Báo cáo lợi nhuận , Tài khoản thu - Nội dung chi minh bạch, Tiện lợi.
Phần mềm quản lý cầm đồ, vay tiền RNET.CASH là giải pháp tổng hợp được thiết kế và xây dựng áp dụng cho các dịch vụ kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính, cầm đồ. Qua đó giúp các doanh nghiệp theo dõi quá trình xử lý tài sản, vật thể chấp nhận, các khoản nợ từ lúc tiếp nhận, lịch sử thanh toán, nợ và các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến dịch vụ cầm đồ, main document support. Hệ thống có tính toán tự động hoạt động với độ chính xác cao, giảm thiểu tối đa công suất, sai sót so với thông thường công cụ quản lý.

 

rn-cash.jpg

Liên hệ dùng thử phần mềm
Captcha