Quản lý báo cáo công việc hoàn thành

Báo cáo công việc giúp thông kê tự động công việc của nhân viên đã thực hiện dựa trên dữ liệu đưa vào hệ thống trong ngày bao gồm: tổng số khách hàng đã đã nhập, số hợp đồng đã chốt và tổng giá trị hợp đồng đã thực hiện

screenshot_1598429513.png

Liên hệ dùng thử phần mềm
Captcha